Брой 190, 05 ноември 2015
Water-Bulgaria.com

Българският портал за ВиК

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Реализации 

Станцията включва съоръжения за механично, биологично пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води и третиране на утайките чрез автоматична система за мониторинг и контрол. Повече за проекта четете тук

 Павликени с новоизградена пречиствателна станция за отпадъчни води

Сп. Екология и инфраструктура

Технологии

SAER Elettropompe представи нова гама помпи за отпадъчни води с отворено работно колело

Гамата помпи NCA е приложима в инсталации за препомпване на битови и индустриални отпадъчни води, вискозни и корозивни флуиди. Още информация вижте тук

 

Реализации

В експлоатация е обновената ВиК мрежа на Сливен

Реализацията на стойност над 61,9 млн. лв. е изпълнена с финансиране по ОП "Околна среда 2007-2013". Проектът обхваща модернизация на ВиК инфраструктурата в 2 кварталa и централната градска част на Сливен. Подробности ще намерите тук

 

Обществени поръчки

Видео на седмицата

Хидробластери на URACA в действие при саниране на бетон

Проекти

Проектът бе официално обявен по време на петата парламентарна сесия на младежката организация... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате седмичния
бюлетин с новости на портала Water-Bulgaria.com (не излиза през
почивните дни и официалните празници), върнете отговор на получения
от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, ноември 2015