Брой 340, 22 ноември 2018
Water-Bulgaria.com

Българският портал за ВиК

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Обществени поръчки 

В предмета на поръчката са включени инженеринг на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и външна инфраструктура до нея... още

 Община Тутракан избира фирма за изграждане на ГПСОВ

Законодателство

Експерти обсъдиха новия подход за опазване на питейните води

Предложените промени на режима на опазване на водите за питейно-битово водоснабдяване се основават на възприетата... още

 

Проекти

СО ще кандидатства за 400 млн. лв. по ОПОС за изграждането на канализация

В момента от общинската администрация работят по изготвянето на регионалното прединвестиционно проучване... още

 

Оферта на седмицата

Хидрофорна система SAER M-97

Системите са предназначени за повишаване на налягането и водоснабдяване в битови, селскостопански и индустриални инсталации... още

Оферта на седмицата

Стъпкова решетка – Rotoscreen RS

Решетката има много ниско хидродинамично съпротивление, което позволява най-висок относителен капацитет... още

Този бюлетин достига до вас чрез имейл *|EMAIL|*, тъй като сте се абонирали за него или имате бизнес
отношения с издателството. Възможно е да съдържа непоискани търговски съобщения. В случай че не желаете да
получавате седмичния бюлетин с новости на портала Water-Bulgaria.com (не излиза през почивните дни и
официалните празници), отпишете *|EMAIL|*. Ако във връзка с Вашия абонамент съхраняваме ваши
лични данни, след като се отпишете, те ще бъдат изтрити. Повече информация има в документа
Политика за поверителност и защита на личните данни.

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.

За контакти: ИЗДАТЕЛСТВО TLL Media