Брой 242, 01 декември 2016
Water-Bulgaria.com

Българският портал за ВиК

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
ПРОЕКТИ 

Системата ще отчита данни за нивото и на големите язовири. Събраната в реално време информация ще служи за анализ и предлагане на най-добрите решения... още

 Стартира пилотен проект на модерна система за контрол на речни води

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Прогнозната стойност на поръчката е 1 508 333 лв. Крайният срок за подаване на заявления за участие е 28 декември т.г. Подробности за техническата спецификация на поръчката вижте тук

 Изграждат пречиствателна станция в Котел

 
 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Община Брусарци обяви конкурс за СМР на ВиК мрежа

Предметът на поръчката включва строително-монтажни работи (СМР) по 7856 м водопроводна мрежа, която обхваща външно и вътрешно... още

 

ПРЕДСТОЯЩО

Започна регистрация за конференцията Sludgetech 2017

Конференцията ще бъде съпроводена от търговско изложение, на което ще бъдат представени нови продукти и технологи за управление на утайки... още

Вода София

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате седмичния
бюлетин с новости на портала Water-Bulgaria.com (не излиза през
почивните дни и официалните празници), върнете отговор на получения
от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, декември 2016