Брой 234, 06 октомври 2016
Water-Bulgaria.com

Българският портал за ВиК

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Събития 

В събитието се включиха представители на институции, управители на ВиК оператори, главни инженери в дружествата, ръководители на ПСОВ, представители на научните среди и бизнеса и др. Повече за акцентите в семинарната програма може да намерите тук

 БАВ организира традиционния национален семинар

ПРЕДСТОЯЩО

Международен симпозиум за хидро сензори и софтуери HydroSen Soft

Събитието ще бъде придружено от изложение за нови техники и автоматизирани системи за събиране и анализ на данни от измервания в реки, езера... още

 

РЕАЛИЗАЦИИ

Открити са обновените водни съоръжения на град Габрово

Проектът включва изпълнението на дейности като реконструкция на пречиствателна станция за питейни води, ремонт на четири помпени станции и изграждане... още

 

ПРЕДСТОЯЩО

Wasser Berlin 2017 ще представи продукти и услуги от целия воден цикъл

В рамките на изложението ще бъдат представени решения, свързани с извличането на вода, третиране, разпределение, транспортиране... още

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ВиК Ловеч търси фирма за доставка на водопроводна арматура

Обществената поръчка включва четири обособени позиции, които предвиждат доставки на спирателни кранове, пожарни хидранти... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате седмичния
бюлетин с новости на портала Water-Bulgaria.com (не излиза през
почивните дни и официалните празници), върнете отговор на получения
от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, октомври 2016