Брой 232, 15 септември 2016
Water-Bulgaria.com

Българският портал за ВиК

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

Прогнозната стойност на поръчката е 2 700 000 лв. Крайният срок за подаване на заявления за участие е 5 октомври 2016 г. Допълнителна информация можете да намерите тук

 ВиК Русе търси доставчик на тръби за питейна вода

СЕМИНАРИ 

Лектори ще бъдат професионалисти и учени от БАВ, СУ "Св. Климент Охридски", ВиК Варна, Софийска вода, Минно-геоложкия университет (МГУ)... още

 

 БАВ организира курс за технически служители на ВиК фирми

БИЗНЕС

12-то издание на Watex 2016 ще стартира следващата седмица

Традиционно то се провежда в столицата на Иран и се организира с помощта на иранското министерство на енергетиката... още

 

ПРОЕКТИ

Язовир Студена ще бъде ремонтиран, без да се източва

Основните ремонтни дейности, които ще се извършат, са подсилване и рехабилитация на язовирната стена чрез... още

 

ПРОЕКТИ

РИОСВ-Велико Търново и ВиК Йовковци ще отстранят замърсяването в р. Янтра

Според експертно изследване замърсяването най-вероятно се дължи на инцидентно изпускане на силно замърсяващи вещества... още

 

ОФЕРТА НА СЕДМИЦАТА

Хидробластер за работа с гореща вода

URACA JetPower 40 HW може да се използва в различни индустрии (химическа, газова и петролна промишленост), в строителството, за почистване на обществени места... още

ПРЕДСТОЯЩО

Конференция Европейски политики и устойчиво развитие в областта на водите

Конференцията се организира от Европейската асоциация по водите (ЕАВ). В първия ден от конференцията ще се разискват теми от областите европейски политики... още

 

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате седмичния
бюлетин с новости на портала Water-Bulgaria.com (не излиза през
почивните дни и официалните празници), върнете отговор на получения
от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, септември 2016