Брой 228, 18 август 2016
Water-Bulgaria.com

Българският портал за ВиК

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Инвестиции 

С полученото финансиране ще бъде довършена пречиствателната станция, която ще обслужва 48 000 жители и ще осигури екологосъобразно пречистване... още

 Община Видин получи финансиране за довършване на водния цикъл

Търгове

ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на водопроводно оборудване

Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лв. Допълнителна информация за условията за участие в процедурата вижте тук

 

Проекти

Изграждат ВиК мрежа в нови квартали в община Свиленград

Свиленград е една от шестте общини с одобрени проектни предложения още в първия етап на финансирането за проекти за управление... още

 

Реализации

Нов задържателен резервоар заработи в ПСОВ Лозенец

Инвестицията на стойност 746 хил. лв. поема отпадъчните води, които се формират в пиковите часове на натоварване, и ги пречиства по-късно през нощта... още

 

Още търгове

Прогнозната стойност на поръчката е 28 333 лв. Срокът за получаване на офертите е 29 август т.г. Допълнителна информация може да четете тук

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате седмичния
бюлетин с новости на портала Water-Bulgaria.com (не излиза през
почивните дни и официалните празници), върнете отговор на получения
от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, август 2016