Брой 215, 19 май 2016
Water-Bulgaria.com

Българският портал за ВиК

специализиран портал на
специализиран портал на IndustryInfo.bg
Проекти 

По време на заседанието бе представен напредъкът по общо 38 проекта, насочени към изпълнението на важни за България... още

 Започва подготовката на вторите Планове за управление на речните басейни по програма BG02

Бизнес

КЕВР обсъди ценовите заявления на шест ВиК дружества

По заявленията на ВиК операторите бяха организирани и обществени обсъждания, в които се включиха и представители на Българската асоциация... още

 

Технологии

Разработват решение за по-бързо отстраняване на замърсители в ПСОВ

Изследователите от института доразвиват метода в лабораторни условия, като използват свръхфина форма на активен въглен... още

 

Оферта на седмицата

Скрепер за дънни утайки и плаващи в правоъгълен басейн

Предлагат се четириосови скрепери за премахване на дънни и плаващи утайки, триосови... още

Оферта на седмицата

Нови противопожарни групи MINI съгласно EN12845

Противопожарните групи MINI са оборудвани с електрически и дизелови помпи с мощност до... още

Съдържанието на бюлетина е възможно да съдържа непоискани
търговски съобщения. В случай че не желаете да получавате седмичния
бюлетин с новости на портала Water-Bulgaria.com (не излиза през
почивните дни и официалните празници), върнете отговор на получения
от вас бюлетин със Subject: Unsubscribe

 

Вашето мнение е ценно за нас. Ако искате да ни информирате за мнението си или да споделите идея с редакционния екип, очакваме вашите писма на: editors@IndustryInfo.bg.
Copyright TLL Media, май 2016